Բյուջե և ծախսեր

2018թ-ի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

 

 

2017թ-ի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն 

 

 

 

 

2017թ-ի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

2018թվականի բյուջեի նախագիծ

2017 երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Image0001ImageImage0002