2015

Քանի որ 01.01.2015-01.02.2015 թ. հաշվետվությունը եղել է զրոյական, չի հանձնվել:

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.03.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.03.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.05.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.05.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.06.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.06.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.08.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.08.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.09.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.09.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.11.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.11.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2015-01.12.2015)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2015-01.12.2015)