2016

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.02.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.02.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.03.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.03.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.05.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.05.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.06.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.06.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.08.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.08.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.09.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.09.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն(01.01.2016-01.11.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.11.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2016-01.12.2016)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2016-01.12.2016)