2017

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.02.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2017-01.02.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.03.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2017-01.03.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.05.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2017-01.05.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.06.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2017-01.06.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.08.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2017-01.08.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.09.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական (01.01.2017-01.09.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.11.2017)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2017-01.12.2017)