2018

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2018-01.02.2018)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2018-01.03.2018)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2018-01.05.2018)

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն (01.01.2018-01.06.2018)