2016

ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ ներառական

ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական

ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն ներառական

Նախահաշիվ (բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսեր) ներառական

Նախահաշիվ (բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսեր)