2017

Նախահաշիվ (բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսեր)

Նախահաշիվ (բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսեր) ներառական

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ