2018

Նախահաշիվ (բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսեր)

Առաջին եռամսյակի հաշվետվություններ

Արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին

ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ

ՊՈԱԿ-ի հաշվեկշիռ

Երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

ՊՈԱԿԻ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին

ՊՈԱԿԻ-ֆինասատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ

ՊՈԱԿԻ- հաշվեկշիռ

Տարակարգ

Երրորդ եռամսյակի հաշվետվություններ

Արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն

ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին

ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ

ՊՈԱԿ-ի հաշվեկշիռ

2018 թ. տարեկան հաշվետվություն

Արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման մասին

Բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին հաշվետվություն ներառական

Հիմնարկի կատարած բյուջետային պարտքերի և բյուջետային ծախսերի մասին

ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնարկի դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի մասին

ՊՈԱԿ-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին ծրագրային ցուցանիշներ

ՊՈԱԿ-ի հաշվեկշիռ