Կայքի քարտեզ

Դպրոցի պատմությունը

Տնօրեն

Փոխտնօրեններ

Բնագիտական առարկաների մ/մ

Տարրական ուսուցման մ/մ

Ֆիզմաթ մ/մ

Պատմաբանասիրական մ/մ

http://vanadzor16.schoolsite.am/%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%AB-%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A8-2/%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6/%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80-%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/

Դպրոցի ներքին գնահատում

Մեր ձեռքբերումները

Պատվոգրեր

Դպրոցի աշակերտական խորհուրդ

«ԻԹվինինգ Պլյուս»-ի մեր թիմը

Հանրային դիտման էջ

Բազմամասնագիտական թիմ

Հայտարարություններ