Դպրոցում առկա և թափուր սովորողների թիվը

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Դ.Վարուժանի անվան №16 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿում առկա և թափուր տեղերը ըստ դասարանների  (01/07/2018թ դրությամբ)

 

Դասարան Փաստացի աշակերտների թիվը Նախատեսված ըստ լիցենզիայի Աշակերտների թափուր տեղը ըստ դասարանների
Տարրական ընդհանուր 1-ին աստիճան
1-ին 0 63 63
2-րդ 59 60 1
3-րդ 52 53 1
4-րդ 56 58 2
Ընդամենը 1-4 167 234 67
Հիմնական ընդհանուր 2-րդ աստիճան
5-րդ 48 134 86
6-րդ 43 134 91
7-րդ 35 135 100
8-րդ 43 134 91
9-րդ 50 134 84
Ընդամենը 5-9 219 671 452
Ընդամենը 1-9 386 905 519