2017-2018

Վանաձորի Դ.Վարուժանի անվան №16 հիմնական դպրոցի

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորում

/2017թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ/

Դասարանը Դասարանների քանակը Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախակրթարանների խմբերի քանակը, սաների թիվը /առկայության դեպքում
1 I 2 65
2 II 2 57
3 III 2 58
4 IV 2 54
5 V 2 47
6 VI 2 40
7 VII 2 45
8 VIII 2 42
9 IX 2 45
Ընդամենը 18 453

Վանաձորի Դ.Վարուժանի անվան №16 հիմնական դպրոցի

2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորում

/2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/

 

Դասարանը Դասարանների քանակը Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախակրթարանների խմբերի քանակը, սաների թիվը /առկայության դեպքում
1. I 2 64
2. II 2 54
3. III 2 57
4. IV 2 49
5. V 2 44
6. VI 2 37
7. VII 2 43
8. VIII 2 41
9. IX 2 43
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18 432