2018-2019

Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան 16 հիմնական դպրոցի

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորում

/2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ/ 

Դասարանը Միավորը Աշակերտների թիվը Որից, ներառական կրթ.սովորող աշակերտ. թիվը
1. I 2 59
2. II 2 58 1
3. III 2 53 4
4. IV 2 54 3
5. V 2 49 1
6. VI 2 40 2
7. VII 1 31 4
8. VIII 2 42 5
9. IX 2 39 3
10. X
11. XI
12. XII
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 17 425 23

Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան 16 հիմն. դպրոցի

2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորում

/2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ/

Դասարանը Միավորը Աշակերտների ընդհանուր թիվը Որից, ներառական կրթ.սովորող աշակերտ. թիվը
1. I 2 60 2
2. II 2 58 1
3. III 2 50 2
4. IV 2 53 3
5. V 2 47 1
6. VI 2 41 2
7. VII 1 31 4
8. VIII 2 43 5
9. IX 2 37 2
10. X
11. XI
12. XII
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 17 420 22