Տարիֆիկացիոն հաստիքացուցակ

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2014-2015 հունվար

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2015-2016 հունվար

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2015-2016 սեպտեմբեր

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2016-2017 սեպտեմբեր

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2016-2017 դեկտեմբեր

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2017-2018 օգոստոս

Տարֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2017-2018 դեկտեմբեր

Տարիֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2018-2019 օգոստոս

Տարիֆիկացիոն հաստիքացուցակ 2018-2019 փետրվար