Կառավարման խորհուրդի կազմը

Նախագահ

Աշոտ  Ամուրիկի  Պապանյան

Քարտուղար

Սոնա Սպարտակի  Մանուկյան

Անդամներ

Կարեն Վալդեմարի  Պառավյան

Արարատ  Ռազմիկի  Պապյան

Անահիտ Անուշավանի  Հակոբյան

Գոհարիկ Գերասիմի  Խառատյան

Տաթևիկ Ղարդյան