Բնագիտական մեթոդմիավորում

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 31, 2016

Ջուրը կյանք է

Հոկտեմբերի 24-ին 4-րդ«Բ» դասարանում տեղի ունեցավ«Ջուրը կյանք է» միջոցառումը: Աշակերտները բնութագրեցին ջրի կարևոր հատկությունները, ներկայացրին իրենց գիտելիքները ջրի շրջապտույտի, ջրի երեք տարբեր ագրեգատային վիճակների մասին: Խոսեցին Հայաստանի Հանրապետության ջրային պաշարների, ամբողջ աշխարհում քաղցրահամ ջրի սակավության մասին: